Bahçesaray'a 179 güvenlik korucusu alınacak

Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı, çeşitli sebeplerle sayıları azalan güvenlik korucusuna (GK) takviye edilmesi maksadıyla toplam 179 kişinin alınacağını duyurdu.

Bahçesaray'a 179 güvenlik korucusu alınacak

Bahçesaray Kaymakamlığı web sitesinden korucu alımı ile ilgili yapılan açıklamada, “Bahçesaray ilçesi mülki sınırları içinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam 179 Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 07 Şubat 2017 tarihinden, 17 Şubat 2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Konuyla ilgili Bahçesaray İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www. bahcesaray.gov.tr), Bahçesaray Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu alımı başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. GK adayları, Kaymakamlık tarafından daha sonra belirlenecek tarihlerde “Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine” (Spor Testi) tabi tutulacaktır” denildi.

Adaylarda aranacak olan şartlar:

 

T.C. vatandaşı ve erkek olmak. Askerlik hizmetini yapmış olmak. 30 Yaşından büyük olmamak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak). Okuryazar olmak. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak. Siyasi parti üyesi olmamak ve köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

Adaylardan istenen belgeler:

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu. 6 adet vesikalık fotoğraf. Sabıka kaydı. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER