banner6

e-ceza dönemi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile verilen idari para cezalarının elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

e-ceza dönemi başlıyor

VAN POSTASI GAZETESİ ÖZEL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile verilen idari para cezalarının elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, “Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenecek olan idari yaptırım tutanakları ile verilen idari para cezaları elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilecek. Bakanlık, tebliğ kapsamında bununla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Tebliğe göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ile elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilecek. Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

ZAMAN AŞIMI SÜRECİNDE OLANLAR HARİÇ

Muhataplara ElektronikTebligat Sistemi ile tebliğ edilebilmesi gereken evrak, aynı zamanda Tebligat Kanununda yer alan diğer tebligat hükümlerine göre de bildirilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ElektronikTebligat Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kağıt ortamında tebliğ yapılmayacak. Kabahatler Kanunu kapsamında zamanaşımı süresi dolan veya dolmasına on günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kullanılmayacak. Elektroniktebligat adresinin edinilmesi, elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi, ElektronikTebligat Sisteminden çıkış, muhatabın sorumluluğu ve uygulamaya ilişkin diğer işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Kaynak: Van Postası Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER