Rekabetçi Sektörler Programının tanıtımı Van'da yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının tanıtımının Van’da yapılacağı bildirildi.

Rekabetçi Sektörler Programının tanıtımı Van'da yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rekabetçi Sektörler Programının yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon Euro kaynak oluşturulduğu belirtildi. Yeni dönemin tanıtımı için farklı şehirlerde düzenlenen tanıtım seminerlerinden birinin 27 Ocak 2017 tarihinde Van Elite World Otel’de gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, Türkiye’nin görece daha az gelişmiş 43 ilinde bölgesel rekabet gücünü artırarak sosyo ekonomik gelişmeye katkı sağlamak amacıyla sunulan projelere 565 milyon Euro mali kaynak aktarıldı. Bu kapsamda 44 proje destekleniyor. Rekabetçi Sektörler Programının Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak yeni döneminde ise, imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon Euro kaynak oluşturuldu. Bu kapsamda 2017 yılı başında teklif çağrısına çıkılarak proje başvuru süreci başlatılacak” denildi.

“Yeni dönem tanıtımı Van’da yapılacak

 

Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem duyurusunun Türkiye genelinde düzenlenen seminerlerle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Seminerlerin ilki 12 Ekim 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Ardından 1 Kasım’da Adana’da, 15 Kasım’da İzmir’de, 6 Aralık’ta Samsun’da, 27 Aralık’ta Bursa’da düzenlendi. Şubat 2017 sonuna kadar düzenlenecek tanıtım seminerinin Van ayağı ise 27 Ocak 2017 tarihinde Elite World Otel’de gerçekleştirilecek. Yeni dönemde geliştirilecek projelerin, ihracatın ve katma değerin artırılmasına; üniversite-kamu-sanayi işbirliğine; yaratıcı endüstriler ile imalat sanayi arasında ilişkilerin güçlendirilmesine, yaratıcılığın rekabetçiliğe kanalize edilmesine, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesine, yenilikçi fikirlerle sermaye yatırımcıları arasında işbirliği kurulmasına katkı sağlayacak nitelikte olması bekleniyor. Programlama döneminin 2007-2013 yıllarını kapsayan Rekabetçi Sektörler Programı, birinci döneminde projelerin seçimi ve olgunlaştırılması tamamlandı; desteklenen 44 projenin uygulaması ise 2017 yılı sonuna kadar devam ediyor. Programlama dönemi 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemin ise uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Bölgesel seminerlere kimler katılıyor?

 

Bölgesel seminerlerin, yeni dönemde proje desteklerinden yararlanacak valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşların geniş katılımıyla gerçekleştiği ve projelerin destek görmesi için Rekabetçi Sektörler Programının hedeflerine yapacağı katkı göz önünde bulundurulacağı kaydedildi.

Rekabetçi Sektörler Programı nedir?

 

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 900 milyon Euro’luk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir programdır. 2007 yılından bu yana yürütülen program ile Türkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor. Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 500 milyon Euro bütçeyle Hatay’dan Sinop’a, Mardin’den Yozgat’a 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçiriliyor. Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ’lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor. Bu önemli yatırım programı, yüzlerce KOBİ ve işletmeye teknik altyapı, AR-GE, dış ticaret, pazarlama ve işletme yönetimi, lojistik ve depolama gibi alanlarda kendisini geliştirme ve bu sayede iş ve rekabet edebilme gücünü artırarak yeni pazarlara açılma şansı sağlayacak. Artan iş ve rekabet gücüyle oluşturulan yeni iş imkanlarıyla programın hedef bölgelerinde ekonomik ve sosyal refahın da artırılması hedefleniyor. AB-Türkiye mali işbirliğinin yeni dönemi kapsamında, 2014-2020 yılları arasında hedef bölgesi tüm Türkiye olarak genişlemiş olan Rekabetçi Sektörler Programı, yenilikçilik ve AR-GE gibi alanları da destek kapsamına alarak kalkınma hamlelerini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı planlıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER