banner6

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu’ndan yeni Covid-19 kararları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu son günlerde Van’da pik yapan koronavirüs salgını nedeniyle yeni kararlar aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu’ndan yeni Covid-19 kararları

İKİNİSAN  GAZETESİ ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ile ilgili ve sınırlı olarak yeni kararlar aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 ile ilgili kontrollü sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği Yeni Normal Süreçte, aldığımız her türlü önlem ve uygulamalarla tüm öğrenci ve personelimizin sağlığını korumayı her şeyin üstünde tutarak; bu zorlu süreçte, üniversitemizin fiziki altyapısı ve eğitim şekillerimizi göz önünde bulundurarak en verimli uygulamayı yapmayı hedeflemekteyiz” denildi.

İŞTE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN  OY BİRLİĞİ İLE ALDIĞI YENİ KARARLAR

Yükseköğretim Kurulu, yayınlamış olduğu “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” konulu 13.08.2020 ve 04.09.2020 tarihli açıklamaları ile Covid-19 salgınının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelere karar alma süreçlerinde kolaylıklar sağlamış; üniversitelerin, Fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmelerine imkan tanınmıştır.

Kıymetli öğrencilerimiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz, bilgisayar sınıfları, uygulama laboratuvarları ve kütüphanesi ile derslerin uzaktan eğitim sistemi üzerinden online olarak yürütüleceği dönemlerde de sürekli hizmetinize açık olmaya devam edecektir. Temizlik, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde üniversitemize gelerek tüm imkanları kullanabilirsiniz.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ile ilgili ve sınırlı olarak;

1- Tıp Fakültesi tüm sınıflarında Fakültenin ilgili kurullarının kararlaştırıp ilan edeceği zaman ve eğitim modeline göre dönüşümlü olarak yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin yapılmasına,

2- Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri 1, 2 ve 3. sınıflarının tüm derslerinin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı (zorunlu hallerde eş zamansız) olarak gerçekleştirilmesine,4 ve 5. Sınıflarının ise Fakültelerin ilgili kurullarının kararlaştırıp ilan edeceği zaman ve eğitim modeline göre teorik derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle; uygulama derslerinin de pandemiden korunma kurallarına uygun olarak, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları gözetilip belirlenecek sayıda seyreltilmiş gruplar ile yüz yüze eğitimlerinin yapılmasına,

3- Üniversitenin diğer birimlerinin, ön lisans ve lisans programlarındaki teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı (zorunlu hallerde eş zamansız)olarak gerçekleştirilmesine, koşullar uygun olduğu takdirde zorunlu yapılması planlanan uygulama derslerinin, pandemiden korunma kurallarına uygun olarak, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları gözetilip belirlenecek sayıda seyreltilmiş gruplar ile eğitimlerinin dönüşümlü olarak yapılmasına ve bu sürecin zamanlamasının ve uygulama şekillerinin ilgili birimler tarafından planlanmasına,

4- Lisansüstü eğitimlerde, teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı (zorunlu hallerde eş zamansız)olarak gerçekleştirilmesine, uygulamalı dersler ve tez çalışmalarının ise HES kodu doğrulaması yapılması koşuluyla yüz yüze yapılmasına,

5- Mevcut pandemi durumları göz önünde bulundurularak, staj uygulamaları ile ilgili zamanlama ve uygulama şekillerinin ilgili birimler tarafından planlanmasına,

6- Yüz yüze eğitim yapılacak birimlerde, Covid-19 ile ilgili gerekli bilgilendirme eğitimi yapıldıktan sonra eğitimlerin başlanmasına, kronik hastalığı olan veya HES kodunda risk durumu bulunan öğrencilerin eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edebilmelerine,

7- Uzaktan eğitim yoluyla veya yüz yüze yapılacak derslerin programlarının ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilmesine,

8- Yarıyıl içi ara sınavlar ile final ve bütünleme sınavları uygulama yöntemlerinin, birimlere göre ilan edilen sınav tarihlerinden önce belirlenip duyurulmasına,

9- Sınavların katkı oranlarının ilgili birim yönetmelik/yönergelerinde örgün öğretim için belirtildiği şekilde uygulanmasına,

10- Yüksek lisans ve doktora seminerleri, tez önerisi sunumları, Tez İzleme Komitesi toplantıları ve doktora yeterlik sınavlarının, danışmanların önerileri ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı doğrultusunda dijital imkanlarla uzaktan yapılabilmesine,

11- Süreç içinde tüm öğrencilere rehberlik ve akademik danışmanlık konularında zamanında gerekli destek ve bilgilendirmelerin yapılmasına,

12- Pandemi sürecinde, Üniversitemiz kampüslerinin öğrencilerimizin erişimine açık olmasına, HES kodu doğrulaması ve sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla öğretim elemanlarının onayları doğrultusunda görüşmelerin yapılabilmesine, öğrencilerin çevrimiçi yapılan teorik veya uygulamalı derslere katılabilmesine,

13- Öğrencilerin süreç ile ilgili olarak üniversite ve bağlı birimlerinin sadece resmi web sayfaları ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamalara göre hareket etmelerine,

Yükseköğretim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim uygulamalarında yeni düzenlemelerin yapılabilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Covid-19 ile ilgili kontrollü sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği Yeni Normal Süreçte, aldığımız her türlü önlem ve uygulamalarla tüm öğrenci ve personelimizin sağlığını korumayı her şeyin üstünde tutarak; bu zorlu süreçte, üniversitemizin fiziki altyapısı ve eğitim şekillerimizi göz önünde bulundurarak en verimli uygulamayı yapmayı hedeflemekteyiz. Sağlıklı günlere ulaşma temennisiyle...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER